SEO Akademiet

Content
(on-page)

Modulplan

8 moduler
Klik på support og få hjælp fra en SEO ekspert.

Content er en meget vigtig del af en hver SEO-strategi. Her introduceres content og de forskellige aspekter som gennemgåes.

Her lærer vi at implmentere keywordanalysen (fra analysen) i vores content for at skabe værdi af denne.

Her kigger vi ind i publicering af en ny underside på en hjemmeside, hvor content med udgangspunkt i keywords implementeres.

Her vises publicering af en ny side i praksis i WordPress. Det formidles, så man selv kan arbjede med og eksekvere.

Ofte giver det bedre mening at optimere en eksisterende side, som allerede rangerer. Her kigger vi ind i, hvordan dette gøres.

Her vises optimering af en allerede eksisterende side i praksis i WordPress. Formidlet på en måde, så man selv kan eksekvere.

Her kigger vi ind i andre platforme end WordPress og taler om andre relevnate CMS systemer, bl.a. Shopify.

Der er en del ting at have med om content. Derfor samler vi kort op med nogle takeaways her.